Home
| Disclaimer        
Cijferbrij-Wiewezijn
watwedoen

waaromDeCijferbrij

contact
links
  Welkom_bij_de_cijferbrij  
 

Wij verzorgen uw volledige administratie vakkundig en tegen een redelijk tarief.

Een deugelijke administratie is om een aantal redenen van belang. Het geeft de ondernemer duidelijkheid over de financiële positie
van zijn bedrijf. Omzet, kosten, vorderingen en schulden moeten inzichtelijk zijn om tijdig juiste beslissingen te kunnen nemen over
de bedrijfsvoering.
Ook dient de administratie als basis voor belastingaangiften. Een correcte aangifte omzetbelasting is alleen mogelijk als verkopen en inkopen duidelijk zijn. Als de administratie niet goed en overzichtelijk is, kan de fiscus zelf schattingen maken van het inkomen, met alle gevolgen van dien.

Dat een administratie moet is iedere ondernemer wel duidelijk, maar is het dan echt wel nodig om hier zoveel geld voor te betalen?

De Cijferbrij is een klein administratiekantoor, waarbij er vanuit
huis gewerkt wordt. Wij hebben dezelfde kwaliteiten als een groter kantoor, maar onze kosten zijn vele malen lager!
Waarom zou u veel betalen voor uw administratie als het voor dezelfde kwaliteit goedkoper kan?

   
Cijferbrij_AdministratiekantoorCijferbrij_Belasting
© De Cijferbrij 2004 - 2016