Home
| Disclaimer        
Cijferbrij-Wiewezijn
watwedoen

waaromDeCijferbrij

contact
links
  Welkom_bij_de_cijferbrij  
 

Vanuit Amsterdam en Utrecht
Vanaf de A1 neemt u de A6 richting Lelystad, op de A6 neemt u afslag 7 Almere Buiten, dit is na de aansluiting met de A27. Personen vanuit Utrecht komen vanaf de A27 hier ook op de A6 en en men neemt dus ook afslag 7. Einde afrit rechts, doorrijden tot de eerste rotonde en hier rechtdoor (dus tweede afslag). Doorrijden tot tweede rotonde en hier rechtsaf (eerste afslag). Rechtdoor tot over de busbaan (herkenbaar aan de verkeerslichten) en daarna (ca 100 meter) de eerste afslag rechts nemen (Hebridenstraat), gelijk weer links af (want de Hebridenstraat loopt evenwijdig aan de Evenaar). Nog ongeveer 100 meter doorrijden. Ons huis nummer 56 is het eerste huis van het laatste blok. De ingang van het kantoor is gelegen aan de Bornholmstraat. Het kantoor is dus gelegen aansluitend aan de tuinmuur van nr 56. er is een bel rechts van de donkere ( zwarte) deur.

Als u ons gevonden hebt kunt u o.a terecht voor: administratiekantoor, belastingadministratie, almere, belasting, belastingen, Belastingdienst, belastingspecialisten, aanslag, aangifte, aftrekposten, belastingstelsel, cijferbrij, fiscaal, fiscale, fiscus, inkomstenbelasting, jaarrapport, loonbelasting, loonheffingen, omzetbelasting, loonaangifte, heffingskorting, vennootschapsbelasting, voorlopige teruggaaf, btw, successie, erven, schenken, dividendbelasting, zorgverzekeringswet, belastingconsulent, sofi-nummer, verklaring arbeidsrelatie, lijfrente, elektronische aangifte, Algemene hk, arbeidskorting, combinatiekorting, aanvullende combinatiekorting, alleenstaande ouderkorting, aanvullende alleenstaande ouderkorting, ouderenkorting, Tante Agaathlening, middeling, tussentijdse cijfers, loonadministratie, loonstrook, eerstedagmelding

   
Cijferbrij_AdministratiekantoorCijferbrij_Belasting
© De Cijferbrij 2004 - 2016